Prediktivní řízení bateriového úložiště s fotovoltaickým zdrojem založené na cloudové službě předpovědi osvitu

Registrační číslo projektu: TJ01000115
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Karolina Tomešová
Trvání projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019
Partneři: AERS, s.r.o.

Cílem projektu je významné zdokonalení služby předpovědi osvitu určené pro fotovoltaické zdroje pomocí inovativních přístupů (učicích algoritmů) a aplikaci této služby při efektivním řízení lokálních energetických systémů. Lokální systém využívající sluneční energii a bateriové úložiště bude využívat inovativní metody prediktivní řízení na základě historie spotřeby a nastavení uživatelů a provázání s cloudovou službou predikce osvitu. Téma projektu cílí na přechod k chytré energetice s vysokým podílem obnovitelných zdrojů, které jsou přednostně lokálně užívány.

Projekt je spolufinancován TAČR, program Zéta.