Aktuálně řešené projekty podpořené granty

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
2014
2016
2017
Architektura a životní prostředí
Energetické systémy budov
Kvalita vnitřního prostředí
Materiály a konstrukce budov
Monitoring a řízení inteligentních budov

Dokončené projekty najdete na vlastní stránce.

Počátek řešení projektu:
01/04/2018
Konec řešení projektu:
31/03/2021
Registrační číslo projektu: TL01000555
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. arch. Jaromír Hainc Ph.D.
Trvání projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021 Hlavním cílem projektu je vytvořit certifikovanou metodiku pro české obce, která navrhne konkrétní a realistická opatření pro dlouhodobé zvyšování kvality veřejných prostranství. Metodika vyjde ze studie vztahu atraktivity prostranství a kvality života v obci a bude kombinovat metody urbanismu, sociologie a sociální psychologie. Metodika popíše, jak funkce prostranství ovlivňují naplnění potřeb obyvatel a jaké technologické prvky zvýší kvalitu života. Metodika umožní obcím (1) efektivně využít roli moderních technologií při analýze potřeb a plánování prostranství, (2) pochopit vztah technologie ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2018
Konec řešení projektu:
31/12/2020
Registrační číslo projektu: TH03020341
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Partneři: Fenestra Wieden Přínosem projektu je nový ekonomicky konkurenceschopný výrobek v oblasti lehkých obvodových plášťů, který zvýší míru prefabrikace a rychlost výstavby budov. Řešení projektu autonomního fasádního modulu představuje významný posun v koncepci a technologii výstavby budov, kde fasádní prvek přejímá nejen funkci tepelné ochrany, ale také zdroje energie, technického zařízení pro udržování vnitřního prostředí, osvětlení či inteligentní místní regulace reagující na místní podmínky. Typickým uživatelem výsledků jsou developerské a stavební společnosti, jimž SKANSKA dodává opláštění pro realizaci staveb. UCEEB ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2018
Konec řešení projektu:
31/12/2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řešitel na UCEEB:  Ing. Václav Novotný
Trvání projektu: 1.1.2018 – 31.12.2020
Partneři: Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (University of Applied Sciences Amberg-Weiden), Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Kopplung, Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik (Competence Center for CHP Systems, Faculty of Mechanical Engineering / Environmental Engineering). Předmětem řešení projektu je v rámci navazované bilaterální spolupráce provést analýzu, návrh, výrobu a experimentální ověření možností použití aditivní výroby (3D tisku) z moderních plastů, jako ekonomické a technologicky progresivní výrobní metody pro expandéry (mikroturbíny) nízkých výkonů vhodné pro aplikace v decentralizované energetice ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2019
Konec řešení projektu:
31/12/2020
Registrační číslo projektu: TN01000056
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program Národní centra kompetence 1
Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
Trvání projektu: 1.1.2019 – 31.12.2020
Partneři:  Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, AERS s.r.o., AZS 98, s.r.o., cadconsulting, spol. s r.o., Dlubal Software s.r.o., FENIX Trading, s. r. o., GEOtest, a.s., INFRAM a.s., Kloboucká lesní s.r.o., KNAUF Praha, spol. s r. o., KOMA MODULAR s.r.o., KORADO, a.s., MĚSTO TŘEŠŤ, PREFA KOMPOZITY,a.s., RD Rýmařov s. r. o., R E G U L U S spol. s r.o., SEDUM TOP SOLUTION s.r.o., SUBTECH, s.r.o., WAFE s.r.o., KNAUF INSULATION, spol. s r.o., HOCHTIEF CZ a. s., ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
31/01/2019
Konec řešení projektu:
30/11/2021
Registrační číslo projektu: LTT19022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Program Inter Excellence – Inter Transfer
Řešitel na UCEEB:  Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Trvání projektu: 31. 1. 2019 – 30. 11. 2021 Budovy – jejich výstavba, provoz i demolice – se významnou měrou podílejí na celkových environmentálních dopadech společnosti. Problémy související s environmentálními dopady budov mají kontinentální či globální dosah a pro hledání jejich řešení je klíčové zapojení do mezinárodní vědecké komunity. Předkládaný projekt Česká účast v Annexu 72 Mezinárodní energetické agentury budov umožní plnohodnotnou účast českých zástupců v projektu Technologického kolaborativního programu Energy in Buildings and Communitites Mezinárodní energetické agentury Annex ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/06/2018
Konec řešení projektu:
31/12/2021
Registrační číslo projektu: TK01030019
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Zbyněk Zelený
Trvání projektu: 1. 6. 2018 – 31. 12. 2021
Partneři:  SVÚM a.s., LING Krnov s. r. o. Cílem tohoto projektu je zmapovat (komplexní studium a zkoušky spalovacího procesu) a snížit rizika (měřicí a regulační čidla, povlaky, konstrukční úpravy) spojená se spalováním alternativních paliv v lokálních kotlích a v menších spalovacích jednotkách. Výsledkem tedy bude tedy návrh a úpravy spalovacího procesu moderních kotlů či ORC jednotek tak, aby byl zajištěn maximálně efektivní a bezpečný provoz podléhající nejnovějšímu ekodesignu. Současní projektu bude vývoj nových typů měřicích a sledovacích čidel ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2017
Konec řešení projektu:
31/12/2020
Registrační číslo projektu: TH02030649
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Partneři: AZS 98 s.r.o. Projekt se zabývá využitím druhotných surovin, převážně odpadního betonu ze stavebního a demoličního odpadu pro výrobu betonových prvků a konstrukcí, použitelných v dopravních stavbách a infrastruktuře. Jedním z cílů projektu je úprava recyklační technologie, tak aby bylo dosaženo co nejkvalitnějšího vstupního materiálu o stálých vlastnostech a tím bylo zajištěno efektivní využití všech složek recyklovaného odpadního betonu. Po získání kvalitního odpadního materiálu, bude optimalizována receptura betonu s ohledem na vlastnosti potřebné k využití do betonových prvků použitelných v dopravních stavbách a infrastruktuře.  Po ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/07/2017
Konec řešení projektu:
31/12/2020
Registrační číslo projektu:   TH02030797
Poskytovatel:  Technologická agentura České republiky, program epsilon
Trvání projektu:  1. 7. 2017 – 31. 12.2020
Řešitel na UCEEB: Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
partneři: RD Rýmařov s.r.o. Projekt se zabývá vývojem vzorových technických řešení pro aplikaci v bytových domech blízké budoucnosti. Jedná se o bytové domy s minimalizovaným dopadem na životní prostředí, zároveň adaptivní a resilientní ekologické bytové domy odolné proti změnám klimatu. Cílem projektu je v prvním kroku vyvinout hodnoticí metodiku, ověřit ji na vyvíjených příkladech a tuto nakonec dát k dispozici odvětví. Během práce na projektu mají vzniknout vzorová řešení nízkouhlíkového resilientního bytového domu ve dvou variantách tak, aby byly ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/10/2016
Konec řešení projektu:
30/09/2020
Registrační číslo projektu: FV10685
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu – program TRIO
Řešitel na UCEEB:  prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Trvání projektu: 1. 10. 2016 – 30. 09. 2020
Partneři: RD Rýmařov s.r.o., ŽPSV a.s. Hlavním cílem projektu je vytvořit flexibilní stavební systém pro výstavbu bytových domů nové generace synergicky využívající výhod lehkých nenosných konstrukcí na bázi dřeva a subtilních nosných konstrukcí na bázi vysokohodnotného betonu za maximálního využití přesné prefabrikace pomocí pokročilých výrobních technologií. Nosný konstrukční systém z vysokohodnotného betonu se bude vyznačovat vysokou únosností, dlouhou životností, požární odolností, výhodnými akustickými a tepelně akumulačními vlastnostmi. Konstrukce na bázi dřeva zajistí nízkou uhlíkovou stopu výroby, nižší ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/04/2017
Konec řešení projektu:
31/12/2021
Registrační číslo projektu: 17-322851A
Poskytovatel: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky
Řešitel na UCEEB: RNDr. Ján Sabó CSc.
Trvání projektu: 1. 4. 2017 -31. 12. 2021
Partner: Univerzita Karlova v Praze, 2LF, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Kýla v jizvě patří k nejčastějším pooperačním komplikacím postihujících zhruba 20% všech pacientů po operaci břicha. Zhruba polovina pacientů po plastice kýly v jizvě recidivuje do 5 let, při případě použití kýlní sifky zhruba čtvrtina. Bohužel i kýlní sifka je zatížena řadou nežádoucích vedlejších účinků s celoživotním rizikem. Určitou změnu přinesl koncept biologických kýlních sítěk. Díky svému původu však vedou k imunologické odpovědi organismu a jejich příprava je ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/04/2019
Konec řešení projektu:
31/03/2022
Registrační číslo projektu: FV40148
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Trvání projektu: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022
Partneři: Zlínské stavby a.s. Cílem projektu je vývoj prefabrikovaného kompozitního dřevobetonového stropního dílce, který nebude mít na trhu konkurenci. Díky prefabrikaci bude možné zajistit nejvyšší možnou kvalitu stropního dílce v kombinaci s co nejnižšími nároky na dobu potřebnou na montáž na stavbě. Předmětem výzkumu a experimentálního vývoje bude prefabrikovaný dílec dosahující nejlepšího poměru mezi výslednou cenou koncového produktu a užitnými vlastnostmi dosaženými použitím inovativních materiálů. Vývoj bude zaměřen zejména na dosažení subtilních rozměrů dílce, tak aby bylo ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/06/2018
Konec řešení projektu:
31/05/2021
Registrační číslo projektu: TK01020024
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. 
Trvání projektu: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2021
Partneři:  Honeywell, spol s r.o. Cílem projektu je plnění evropských a českých energetických závazků na zvyšování účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Budovy jsou největším spotřebitelem energie (40%) a výrazným tvůrcem CO2 (36%). Projekt Hydronics 4.0 se zaměřuje na vývoj nové generace řízení distribuce a dodávky tepla do budov s potenciálem významné úspory instalačního materiálu, času, práce a především úspoře až v 40% provozních nákladů. Systém navržené vodní otopné sítě tvoří inovativní, interakce minimalizující, řídicí prvky a využítí ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/07/2018
Konec řešení projektu:
30/06/2022
Registrační číslo projektu: TK01020180
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2022
Partneři: Korado a.s. Projekt se zabývá vývojem inovativní jednotky pro lokální úpravu vzduchu využívající termoelektrické moduly. Cílem projektu je návrh prototypu jednotky včetně modulu inteligentního řízení s návazností na kvalitu vnitřního prostředí a dostupnou obnovitelnou energií. Cílem podpory je urychlení vývoje jednotky a zvýšení personálních kapacit, které se tomuto tématu budou věnovat za účelem uvedení nového produktu na trh. V rámci projektu bude vyvinut a v posledním roce projektu 2023 představen předprodukční prototyp a ochráněno související duševní vlastnictví.
...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/07/2018
Konec řešení projektu:
30/06/2020
Registrační číslo projektu: TK01020075
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Zbyněk Zelený
Trvání projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2018
Partneři: EnergyCloud, s.r.o. Cílem tohoto projektu je vývoj integrovaného systému bateriového uložiště s kogenerační ORC jednotkou na dřevní štěpku. Základem bude kogenerační ORC jednotka o tepelném výkonu 50 kW (která je funkční v laboratoři UCEEB), ke které se připojí speciálně upravené bateriové uložiště EnergyCloud s fotovoltaickým panelem. Prvním krokem bude hardwarové spojení obou technologií. V rámci toho vznikne užitný vzor na speciální stejnosměrný spínač. Hlavním úkolem bude ovšem vytvořit optimální systém měření, řízení a diagnostiky celého systému tak, aby fungoval ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/08/2019
Konec řešení projektu:
31/07/2022
Registrační číslo projektu: TK02020137
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Zbyněk Zelený
Trvání projektu: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022
Partneři: G – Team Progres, spol. s r.o. Nalézt ucelené řešení spalovací komory mikrokogenerační jednotky pro tuhá paliva na bázi biomasy s vysokým obsahem popeloviny a vody. Navrhnout mechanický pohyblivý rošt včetně jeho chlazení. Vyřešit optimální přívod vzduchu do spalovací komory mikrokogenerační jednotky a případnou recirkulaci spalin v ohništi. Díky výstupu tohoto projektu přispět k označení „Ekodesign“ produktu Wave 120 kW. Umožnit spalovat zcela novou skupinu paliv v mikrokogeneračních ORC jednotkách. Informovat o dosaženém návrhu akademickou obec prostřednictvím odborné publikace ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2018
Konec řešení projektu:
31/12/2020
Registrační číslo projektu: 18-26297S
Poskytovatel: Grantová agentura české republiky
Hlavní řešitel projektu:  doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Trvání porjektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Partner : Ústav anorganické chemie AV ČR Exteriérové dřevěné konstrukce mají své neodiskutovatelné místo ve stavebnictví od nepaměti. Jejich slabinou je, že poměrně snadno podléhají účinkům vnějšího prostředí, ať už jde o vizuální změny způsobené vlivem UV záření nebo o biologickou degradaci dřeva. Odstranit nebo redukovat tyto nedostatky mohou fotoaktivní materiály, které působí současně jako UV ochrana, a zároveň poskytují ochranu před biodegradativními činiteli. Do dnešních dnů však chybí informace z oblasti základního výzkumu o interakcích, které mohou nastat ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/02/2019
Konec řešení projektu:
28/02/2021
Registrační číslo projektu: TJ02000086
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Marie Nehasilová 
Trvání projektu: 1. 2. 2019 – 28. 2. 2021
Partneři: DEKPROJEKT s.r.o. 1) Vývoj environmentálního modulu do pluginu pro BIM, umožňující modelům zpracovaným v nejpoužívanějších BIM nástrojích v ČR automaticky vyčíslit a snadno optimalizovat orientační zabudované environmentální dopady celé budovy a detailní dopady použitých skladeb jednotlivých konstrukcí (základ do prosince 2019, další rozšiřování možností až do února 2021). 2) Metodický popis postupu tvorby environmentálních dat pro tento plugin, aby bylo možné další konzistentní rozšiřování a upgrade modulu (do prosince 2020). 3) Případové studie pro verifikaci nového modulu: Porovnání ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
26/01/1970
Konec řešení projektu:
31/12/2020
Registrační číslo projektu: TK01020061
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Zbyněk Zelený
Trvání projektu: 1. 7. 2018 – 31. 12. 2020
Partneři: Ing. Miroslav Šamata, BHC Jílové s.r.o. Cílem tohoto projektu je vyvinutí, stavba a otestování kogenerační ORC jednotky o tepelném výkonu 120 kW na dřevní štěpku v kontejnerovém provedení s elektrickým výkonem cca 5 kW. Výhodami tohoto prototypu bude (mimo samotné kombinované výroby) možnost umístit takovou jednotku vně budovy (díky kontejnerovému řešení) a schopnost zpracovat i méně kvalitní palivo. V rámci řešení projektu vzniknou ještě 2 užitné vzory z oblastí odbornosti obou dalších uchazečů. Zhruba v polovině doby projektu by ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2019
Konec řešení projektu:
31/05/2021
Registrační číslo projektu: TL02000357
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  JUDr. PhDr. Jiří Plos
Trvání projektu: 1. 1. 2019 – 31. 5. 2021 Hlavním cílem projektu je vytvoření manuálu, který popíše proces přípravné fáze stavebního projektu s důrazem na participativní design, mezioborovou spolupráci a udržitelnost stavby. Knihu doplní informační web nabízející vedle elektronického dokumentu takév zory zadávací dokumentace, knihovnu metod včetně šablon pro jejich využívání a příklady dobré praxe. Manuál a další výstupy vyjdou z podkladové studie zaměřené na potřeby a problémy měst a evaluace dostupných metod a realizovaných projektů. Postup bude ověřen ve dvou obcích, pro které bude vytvořena ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/08/2019
Konec řešení projektu:
31/07/2022
Poskytovatel: EFRR – Interreg Europe
Řešitel na UCEEB: Tereza McLaughlin Váňová
Koordinátorka projektu ČVUT: Karolina Tomešová
číslo projektu: PGI05809
Trvání projektu: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022
Partneři: Navarra Government (Španělsko), Navarra de Suelo y Vivienda, NASUVINSA (Španělsko), Marche Region (Itálie), Linnaeus University (Švédsko), Energetická agentura Zlínského kraje (Česká republika), North-West Croatia Regional Energy Agency (Chorvatsko) Web: https://www.interregeurope.eu/lcdistricts/ Cílem projektu je zlepšit programy regionálního rozvoje v oblasti renovací a výstavby energeticky efektivních budov, dálkového vytápění a dalších způsobů obnovy měst přinášejících snížení emisí CO2. Hlavními výstupy projektu budou diagnostické zprávy o strategiích a nástrojích pro nízkouhlíkové obce, průvodci metodikou a osvědčenými postupy, stručné zprávy o regionální politice ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2018
Konec řešení projektu:
31/12/2020
Registrační číslo projektu: 18-13525S
Poskytovatel: Grantová agentura české republiky
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Martin Keppert, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Partner: Art nad Craft Mozaika, z.s. České moderní mozaiky představují v evropském kontextu unikátní díla, bohužel stále nedoceněná jako objekty kulturního dědictví. Navržený projekt se zabývá materiálovou charakterizací a degradací malt českých mozaik pozdního 19. a 20. století. Tyto materiály doposud nebyly šířeji zkoumány, nicméně znalost jejich složení a trvanlivosti zkvalitní jejich konzervování a restaurování. Cílem projektu je analyzovat autentické vzorky českých mozaikových malt a poznat jejich degradační produkty a procesy a vyvinou standardní metodiku pro tuto činnost. Dále ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/03/2019
Konec řešení projektu:
28/02/2021
Registrační číslo projektu: TJ02000215
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  MSc. Karolina Tomešová
Trvání projektu: 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021 V rámci navrhovaného projektu bude na základě předchozího výzkumu v oblasti sorpce vodní páry a využití obnovitelných zdrojů energie, především slunečního záření, vyvinuto mobilní zařízení pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti. Autonomní zařízení bude využívat sorpční jednotku v provedení s provozním průtokem 200 / 100 m3/h a místních obnovitelných zdrojů elektřiny, tepla a chladu v pouštních podmínkách. Předpokládaná velikost zařízení je cca 1 x 1 x 2 m a bude sloužit jako mobilní nouzový zdroj vody o průměrné denní ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/09/2018
Konec řešení projektu:
01/08/2021
Registrační číslo projektu: TK01020169
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Mgr. Tomáš Vácha
Trvání projektu: 1. 9. 2018 – 1. 8. 2021
Partneři:  NWT a.s., Feramat Cybernetics s.r.o., Konhefr Počernice s.r.o. Hlavním cílem projektu je vývoj a pilotní nasazení inovativního řešení poloostrovního energetického systému. Řešení zahrnuje dimenzování energetických prvků, obchodní model podporující angažovanost koncových zákazníků v nakládání s energií, prediktivní regulaci systému, vazbu na dynamické ceny energie a posouvání spotřeby koncových zákazníků. Projekt povede ke smysluplnému využití obnovitelných zdrojů energie v přímém propojení s koncovým uživatelem a ke snížení nákladů na energii budoucích uživatelů/vlastníků budov v systému a potažmo ke ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/08/2019
Konec řešení projektu:
31/12/2021
Registrační číslo projektu: TK02020123
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Václav Novotný
Trvání projektu: 1. 8. 2019 – 31. 12. 2021
Partneři: M & S fair agency s.r.o. Cílem vývoje zamýšleného systému přímého využití nízkopotenciálního i vysokopotenciálního tepla vznikajícího v pístovém spalovacím motoru pomocí dílčím způsobem ověřeného ORC technologie je dosažení snížení měrné investiční náročnosti takového systému díky možnosti vypuštění vodních a olejových chladících okruhů a meziokruhu pro rekuperaci tepla ze spalin. Celkové předané odpadní teplo z ICE do optimálně vybrané pracovní látky ORC je pak dále využito v zisku práce na doplněném expandéru, které předpokládá celkové zvýšení využitelnosti primárního zdroje energie ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/10/2019
Konec řešení projektu:
30/09/2023
Registrační číslo projektu: H20 – 869898
Poskytovatel: Evropská komise – program Horizont 2020
Řešitel na UCEEB:  Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., Ing. Zdenko Malík
Trvání projektu: 1.10.2019 – 30.9.2023
Partneři: Instituto Pedro Nunes – Associação Para A Inovação E Desenvolvimento Em Ciência E Tecnologia, Fraunhofer-Gesellschaft Zur Förderung Der Angewandten, Forschung E.V., Friedrich-Schiller-Universität Jena, Brunel University London, Flachglas Sachsen GMBH, Politecnico Di Torino, Oxford Brookes University, Fenix TNT, Navodnik Kemijski , Inzeniring D.O.O., Saule Technologies Ltd, Politechnika Warszawska, Proigmenes Erevnitikes & Diahiristikes Efarmoges, Fundacja Saule Research Institute www.powerskinplus.eu Projekt si klade za cíl vyvinout zcela inovativní řešení fasád budov kombinující chytrou integraci vysoce energeticky efektivních komponent včetně ...
Detail >>
Loading...